Hôm nay Trượng sẽ chia sẻ cho các bạn cách trèn một logo vào video bằng phần mềm Camtasia Studio.

Ok, các bạn thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Bật phần mềm lên và input file video + file logo vào phần mềm

Bước 2: Các bạn cho 2 file video và file logo vào 2 track:

Track 1: Để file video

Track 2: Để file logo

Bước 3: Điều chỉnh kích thước và vị trí của logo

Xem video hướng dẫn chi tiết:

 Trèn logo vào video bằng phần mềm Camtasia Studio